Spring naar de inhoud

Praktisch

Bereik ons

Ter Poorten
Stationsstraat 25
8380 Lissewege

Volg ons

Kalender

Ontdek de kalender vol met boeiende activiteiten. We plaatsen de kalender voor het huidige schooljaar online, zodra alle activiteiten bevestigd zijn.

Vanwege organisatorische redenen kunnen er af en toe wijzigingen plaatsvinden. We doen ons best om je tijdig op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen.

LI / Lis: staat voor ‘stedelijk onderwijs Brugge-Noord, afdeling Lissewege’.
DU / Dud: staat voor ‘stedelijk onderwijs Brugge-Noord, afdeling Dudzele’.

Ons schoolrestaurant

Ontdek wat er op het menu staat.

Elke schooldag kunnen de leerlingen op school blijven eten. Een warme maaltijd bestaat uit: soep, hoofdgerecht en op vrijdag is er ook een dessert. De warme maaltijden worden verzorgd door een cateringbedrijf. De leerlingen kunnen ook een eigen lunchpakket meebrengen. Daar kunnen ze dan eventueel soep bij drinken. Aan tafel drinken we water. 

Op woensdag zijn er geen warme maaltijden en wordt het lunchpakket genuttigd in de naschoolse opvang.

Schoolbus

De school biedt een handige en veilige busdienst aan voor het vervoer van en naar school. Hierdoor is het voor jouw kind gemakkelijk om deel te nemen aan schooldagen. Een leerkracht zorgt voor de begeleiding van de kinderen op de bus. De leerkracht mag de bus niet verlaten. Voor het instappen ’s morgens en ’s avonds na het uitstappen, ben je als ouder verantwoordelijk. Samen willen we er echter voor zorgen dat de reis van en naar school een aangename en zorgeloze ervaring is voor uw kind.

Als je graag gebruik wilt maken van deze dienst, kan je dit doorgeven aan het secretariaat.
Wijzigingen worden ’s ochtends vóór 7.40 uur per sms doorgegeven op het nummer +32 (0)471 12 44 58 (bustelefoon).

Dit zijn de vaste haltes van de schoolbus. Wijzigingen zijn mogelijk.

Lesuren en opvang

We streven ernaar om het schoolleven zo goed mogelijk te organiseren, zodat zowel leerlingen als ouders zich goed ondersteund voelen in hun dagelijkse planning.

Lesuren
Maandag: 8.30 uur – 11.40 uur en 13.05 uur – 15.45 uur
Dinsdag: 8.30 uur – 11.40 uur en 13.05 uur – 15.45 uur
Woensdag: 8.30 uur – 11.30 uur
Donderdag: 8.30 uur – 11.40 uur en 13.05 uur – 15.45 uur
Vrijdag: 8.30 uur – 11.40 uur en 13.05 – 15.00 uur

Voorschoolse opvang
Van 7.00 uur tot 8.15 uur kunnen leerlingen gebruikmaken van de voorschoolse opvang, zodat ze rustig en ontspannen kunnen starten aan hun schooldag.

Naschoolse opvang
Ook na schooltijd zorgen we voor een prettige en veilige omgeving met onze naschoolse opvang. Hiervoor werken we samen met ‘De ZOC’jes’: ZOC’jes Lissewege en ZOC’jes Zeebrugge.

Ons pedagogisch project

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Deze waardevolle samenwerking stelt ons in staat om onze school op een hoog niveau te laten functioneren.

Als school hebben we een pluralistisch karakter. Dit wil zeggen dat de gezindheid, de (geloofs)overtuiging van iedereen wordt gerespecteerd. We verwelkomen met open armen alle kinderen, ongeacht de levensopvatting van hun ouders.

Ons pedagogisch project.

Onze afspraken – Infobrochure en schoolreglement
Documenten
Schooltoeslag

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Voor meer info, raadpleeg de website De schooltoeslag, bel gratis naar het nummer 1700 van de Vlaamse overheid of kom langs op onze school.

Links
Collega worden?

Aan de slag in onze school of een andere Brugse school van de scholengemeenschap 120071 ‘Stedelijk Basisonderwijs Brugge Beiresterk Onderwijs’? Neem contact op met de Dienst Onderwijs (adres: Walweinstraat 20, 8000 Brugge | telefoon: 050 44 83 81 | e-mail: dienst.onderwijs@brugge.be).

Vacatures stedelijk onderwijs Brugge