Inschrijven en schooltoelage

Inschrijven

Praktisch

Inschrijven tijdens het schooljaar

In het stedelijk onderwijs Brugge-Noord ben je steeds welkom.

Tijdens de schooluren kan u altijd een bezoek aan de school brengen.

Je wenst een afspraak?
Het secretariaat is op schooldagen telefonisch bereikbaar op het nummer 050 54 48 28. De directie is op die momenten ook bereikbaar op het nummer 0491 56 81 44.

Inschrijven tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kan u telefonisch een afspraak maken tot 6 juli en vanaf 17 augustus, tussen 9u en 11u. De directie is op die momenten bereikbaar op het nummer 0491 56 81 44 (afdeling Lissewege: 050 54 48 28 / afdeling Dudzele: 050 59 93 41).

Kan je niet overdag? Geen nood: wij maken ‘s avonds graag tijd voor jou!

Wat breng je mee?

Bij het inschrijven moet je een officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum van het kind blijkt.

Als ouder moet je weten dat je kind maar in één school kan meetellen. Bij de inschrijving vraagt de school het rijksregisternummer van je kind, een nummer dat gebruikt wordt bij de controle op de leerplicht. Je kan ervan op aan dat van dit nummer geen misbruik gemaakt zal worden.

Afdeling Lissewege

Onze school is een afdeling van stedelijk onderwijs Brugge-Noord, een stedelijke basisschool. Dit betekent dat we zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aanbieden.

Onze kleuterafdeling

Het kleuteronderwijs is basisonderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar en loopt tot het begin van het lager onderwijs.
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar zijn.

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen instappen de eerste schooldag:

  • na de zomervakantie;
  • na de herfstvakantie;
  • na de kerstvakantie;
  • van februari;
  • na de krokusvakantie;
  • na de paasvakantie en
  • na hemelvaartsdag.

Onze lagere afdeling

Het lager onderwijs is basisonderwijs dat aanvangt met het begin van de leerplicht, bestemd is voor kinderen na het kleuteronderwijs en loopt tot de aanvang van het secundair onderwijs.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van je kind in het lager onderwijs stelt de school ook de vraag of je kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer moet volgen. De in België erkende godsdiensten zijn: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de Israëlitische (= joodse) en de islamitische godsdienst.

Meer informatie vind je op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Schooltoelage

Er hebben meer mensen recht op een school- en studietoelage van de Vlaamse overheid dan je zou denken. Misschien jij ook wel. Naast leerlingen van het voltijds secundair onderwijs en studenten van het hoger onderwijs, komen nu ook kleuters en leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het deeltijds leerplichtonderwijs in aanmerking voor een toelage.

Voor meer info, raadpleeg de website www.schooltoelagen.be, bel gratis naar het nummer 1700 van de Vlaamse overheid of kom langs op onze school.

Het aanvraagformulier kan je ook verkrijgen op het secretariaat van de school. We helpen je graag bij het invullen ervan.