Inschrijven en schooltoelage

Inschrijven

Praktisch

Online inschrijven? Dat kan hier!


Inschrijven tijdens het schooljaar

In het stedelijk onderwijs Brugge-Noord ben je steeds welkom.

Tijdens de schooluren kan u altijd een bezoek aan de school brengen.

Je wenst een afspraak?
Het secretariaat is op schooldagen telefonisch bereikbaar op het nummer 050 54 48 28. De directie is op die momenten ook bereikbaar op het nummer 0491 56 81 44.

Inschrijven tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kan u telefonisch een afspraak maken tot 6 juli en vanaf 17 augustus, tussen 9u en 11u. De directie is op die momenten bereikbaar op het nummer 0491 56 81 44 (afdeling Lissewege: 050 54 48 28 / afdeling Dudzele: 050 59 93 41).

Kan je niet overdag? Geen nood: wij maken ‘s avonds graag tijd voor jou!

Wat breng je mee?

Bij het inschrijven moet je een officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum van het kind blijkt.

Als ouder moet je weten dat je kind maar in één school kan meetellen. Bij de inschrijving vraagt de school het rijksregisternummer van je kind, een nummer dat gebruikt wordt bij de controle op de leerplicht. Je kan ervan op aan dat van dit nummer geen misbruik gemaakt zal worden.

Afdeling Lissewege

Onze school is een afdeling van stedelijk onderwijs Brugge-Noord, een stedelijke basisschool. Dit betekent dat we zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aanbieden.

Onze kleuterafdeling

Het kleuteronderwijs is basisonderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar en loopt tot het begin van het lager onderwijs.
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar zijn.

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen instappen de eerste schooldag:

  • na de zomervakantie;
  • na de herfstvakantie;
  • na de kerstvakantie;
  • van februari;
  • na de krokusvakantie;
  • na de paasvakantie en
  • na hemelvaartsdag.

Onze lagere afdeling

Het lager onderwijs is basisonderwijs dat aanvangt met het begin van de leerplicht, bestemd is voor kinderen na het kleuteronderwijs en loopt tot de aanvang van het secundair onderwijs.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van je kind in het lager onderwijs stelt de school ook de vraag of je kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer moet volgen. De in België erkende godsdiensten zijn: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de Israëlitische (= joodse) en de islamitische godsdienst.

Meer informatie vind je op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Schooltoeslag

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Voor meer info, raadpleeg de website De schooltoeslag, bel gratis naar het nummer 1700 van de Vlaamse overheid of kom langs op onze school.