Spring naar de inhoud

Inschrijven

Inschrijven tijdens het schooljaar
In Ter Poorten ben je steeds welkom. Tijdens de schooluren kan je altijd een bezoek aan de school brengen.

Wil je graag een afspraak maken?
Ons secretariaat staat tijdens schooldagen telefonisch voor je klaar op het nummer 050 54 48 28.
Je kunt ook direct contact opnemen met de directie op 0491 56 81 44.

Inschrijven tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kan je telefonisch een afspraak maken tot 6 juli en vanaf 17 augustus, tussen 9 en 11 uur. De directie is op die momenten bereikbaar op het nummer 0491 56 81 44 (afdeling Lissewege: 050 54 48 28).

Kan je niet overdag? Geen nood: wij maken ‘s avonds graag tijd voor jou!

Wat breng je mee?
Bij het inschrijven moet je een officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum van het kind blijkt.

Als ouder moet je weten dat je kind maar in één school kan meetellen. Bij de inschrijving vraagt de school het rijksregisternummer van je kind, een nummer dat gebruikt wordt bij de controle op de leerplicht. Je kan ervan op aan dat van dit nummer geen misbruik gemaakt zal worden.

Onze kleuterafdeling
Onze school is een afdeling van stedelijk onderwijs Brugge-Noord, een stedelijke basisschool. Dit betekent dat we zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aanbieden

Het kleuteronderwijs is basisonderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar en loopt tot het begin van het lager onderwijs.
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar zijn.

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen instappen de eerste schooldag:

  • na de zomervakantie;
  • na de herfstvakantie;
  • na de kerstvakantie;
  • van februari;
  • na de krokusvakantie;
  • na de paasvakantie en
  • na hemelvaartsdag.

Onze lagere afdeling
Het lager onderwijs is basisonderwijs dat aanvangt met het begin van de leerplicht, bestemd is voor kinderen na het kleuteronderwijs en loopt tot de aanvang van het secundair onderwijs.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van je kind in het lager onderwijs stelt de school ook de vraag of je kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer moet volgen. De in België erkende godsdiensten zijn: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de Israëlitische (= joodse) en de islamitische godsdienst.

Meer informatie vind je op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.