Onze school

Benieuwd wat er achter de poort schuilgaat? Kom binnen!
  • Druk op de playtoets.
  • Door op de witte cirkels op de grond te klikken, kan je binnenstappen in de school.
  • Achter de zwevende blauwe cirkeltjes vind je filmpjes.
  • Klik linksonder op het icoontje van de plattegrond. Op de plattegrond kan je aan de linkerkant ‘parels’ vinden. Door op een parel te klikken, kom je terecht in verschillende ruimtes van de school.


Een woordje uitleg

Onze actieve school vind je in de dorpskern van de Brugse deelgemeente Lissewege, een polderdorp halverwege het historische Brugge en de Zeebrugse haven.

De afdeling Lissewege is een kleine, gezellige, pluralistische, stedelijke school, die gonst van de bedrijvigheid en waar iedereen welkom is.

De leerlingen denken en werken actief mee aan het schoolgebeuren. Ze hebben de mogelijkheid om ideeën te uiten en zo het schoolleven aangenamer te maken of de leerlingen organiseren zelf een activiteit.

In elke klas is er ook geregeld een praatronde waarin de leerlingen over actualiteit, een gebeurtenis, een ruzie en nog andere dingen kunnen praten, die voor hen belangrijk zijn.

Samen school maken

‘School maken’ doe je niet alleen. Een school is een gemeenschap die gevormd wordt door heel wat mensen. In de eerste plaats natuurlijk de kinderen en hun ouders. Maar we zetten onze deuren open voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren. Het is belangrijk om samenwerkingen sterk uit te bouwen. Deze samenwerking kan via informele of formele participatie.

Het contact en de band met ouders vinden we erg belangrijk. We doen hard ons best om onze ouders heel nauw te betrekken bij wat er op school leeft. Dit gebeurt op verschillende manieren: een babbel aan de schoolpoort, een oudercontact, het oudercomité…

Via de schoolraad worden niet enkel ouders, maar ook mensen uit de buurt betrokken bij wat er in Ter Poorten gebeurt.

Onze brugfiguur vormt een belangrijke schakel tussen de school, de kinderen, de ouders en de buurt. Zo verkleint ze de kloof tussen de leefwereld van het kind en de schoolcultuur.

Door het uitbouwen van schoolprojecten waarbij externe organisaties betrokken worden, verbreden we de wereld van de kinderen en maken we hen bewust van alles wat er zich buiten hun eigen wereld afspeelt.

Dit alles zorgt ervoor dat Ter Poorten vanuit geborgenheid en samenhorigheid elk kind stimuleert om zijn talenten te ontdekken en om op eigen benen te staan. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ondersteunt ons bij deze zoektocht.

Praktisch

Onze openingsuren

Lesuren

De lessen starten elke morgen om 08.30 uur en duren tot 11.40 uur,
behalve op woensdagmiddag, dan is de school uit om 11.30 uur.

In de namiddag starten de lessen om 13.05 uur. De school eindigt om 15.45 uur.
Behalve op vrijdag, dan is de school uit om 15.00 uur. Op woensdagnamiddag is er geen les.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang wordt door de school zelf ingericht.
Van 07.15 uur tot 08.15 uur kunnen de leerlingen in de voorschoolse opvang terecht.

Naschoolse opvang

Voor de naschoolse opvang werkt onze school samen met ‘De ZOC’jes': ZOC’jes Lissewege en ZOC’jes Zeebrugge.

Ons schoolrestaurant

Het maandmenu is als PDF-document te downloaden.

Om een PDF-document te kunnen openen, moet een PDF-lezer, zoals Acrobat Reader, op je computer geïnstalleerd zijn. Dit programma kan je gratis downloaden.

Elke schooldag kunnen de leerlingen op school blijven eten. Een warme maaltijd bestaat uit: soep, hoofdgerecht en op vrijdag is er ook een dessert. De warme maaltijden worden verzorgd door een gespecialiseerd cateringbedrijf. De leerlingen kunnen ook een eigen lunchpakket meebrengen. Daar kunnen ze dan eventueel soep bij drinken.
Aan tafel drinken we water. De leerlingen mogen natuurlijk ook zelf een gezond drankje meebrengen.

Op woensdag zijn er geen warme maaltijden en wordt het lunchpakket genuttigd in de naschoolse opvang.

Ons pedagogisch project

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

Als school hebben we een pluralistisch karakter. Dit wil zeggen dat de gezindheid, de (geloofs)overtuiging van iedereen wordt gerespecteerd. Als school staan we open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.

Ons pedagogisch project is als PDF-document te downloaden. Om een PDF-document te kunnen openen, moet een PDF-lezer, zoals Acrobat Reader, op je computer geïnstalleerd zijn. Dit programma kan je gratis downloaden.

Neem ons pedagogisch project door.

Onze afspraken – Infobrochure

De afsprakennota is als PDF-document te downloaden. Om een PDF-document te kunnen openen, moet een PDF-lezer, zoals Acrobat Reader, op je computer geïnstalleerd zijn. Dit programma kan je gratis downloaden.

Onze afspraken – Infobrochure

Collega worden?

Aan de slag in onze school of een andere Brugse school van de scholengemeenschap 120071 ‘Stedelijk Basisonderwijs Brugge’? Neem contact op met de Dienst Onderwijs (adres: Walweinstraat 20, 8000 Brugge | telefoon: 050 44 83 81) of mail naar Monique Rammelaere (diensthoofd).